Več kot
35 let izkušenj
Možnost plačila
na obroke
Strokoven posvet
z osebjem
Visokokakovostni
materiali

Najpogostejši posegi

Plastična in estetska kirurgija

Odstranjevanje karcinomov kože

V večini primerov so kožne in podkožne spremembe benigne narave in nenevarne. Čeprav ne ogrožajo zdravja so lahko moteče iz esteskih in praktičnih razlogov in številni ljudje jih želijo odstraniti. Nasprotno pa so potencialno nevarne (maligne) spremembe, ki jih je v večini primerov potrebno odstraniti čimprej po prepoznavi.

Zdravljenje kožnega raka z operativnim posegom je najpogostejša vrsta zdravljenja kožnega raka. Tkivo po izrezu pošljemo na patohistološko preiskavo, s katero potrdimo diagnozo in preverimo, ali je bila sprememba izrezana v zdravo.

Odstranitev sprememb sumljivih za karcinom je v naši ambulanti možno opraviti preko napotnice, ki vam jo izda domači zdravnik ali dermatolog.

Blefaroplastika

Blefaroplastika je kirurški poseg s katerim pomladimo, povešene, nagubane in izbočene veke.

Poseg lahko opravimo ločeno na zgornjih ali spodnjih vekah ali pa istočasno na vseh štirih. Da bi se izognili usahlemu in nenaravnemu videzu sodobna načela preoblikovanja vek vključujejo prerazporeditev maščobnega tkiva, preoblikovanje mišic in odstranitev odvečne kože.

Odstranjevanje benignih kožnih sprememb

Med benigne kožne spremembe spadajo oziroma so najpogostejša pigmentna znamenja, starostne keratoze, fibromi, papilomi, ksantelazme, ateromi in lipomi. Čeprav ne ogrožajo zdravja so lahko moteče iz esteskih in praktičnih razlogov in številni ljudje si želijo odstranitve.

Odstranitev se opravi s pomočjo RF skalpela ali operativnega posega, odvisno od velikosti in lokacije spremembe.

Sindrom karpalnega kanala

Za operacijo preko napotnice imamo kratke čakalne vrste.

Sindrom karpalnega kanala se dokazuje z EMG preiskavo, ki jo opravi specialist nevrolog. V kolikor gre pri vas za utesnitev živca je potreben operativni poseg, ki se opravi v lokalni anesteziji.

V naši ambulanti se poseg lahko opravi preko napotnice ali samoplačniško.

Sindrom karpalnega kanala

Kirurški poseg je možno opraviti tudi preko napotnice, ki vam jo izda domači zdravnik ali dermatolog.

Izrez karcinomov

Kirurški poseg je možno opraviti preko napotnice, ki vam jo izda domači zdravnik ali dermatolog.

Blaferoplastika

Kirurški poseg s katerim korigiramo povešenost zgornjih vek.

Odstranitev benignih kožnih sprememb

Laserska odstranitev kožnih sprememb.

Zakaj Simed?

Simed plastična, estetska in rekonstrukcijska kirurgija deluje v okviru Zdravstvenega centra Simed in je nastala decembra 2005 s pridobitvijo koncesije za področje ambulantne kirurške dejavnosti z operativo. Nosilec dejavnosti je Aleš Leskovšek, dr. med., ki od takrat vodi ambulanto za plastično in estetsko kirurgijo ter opravlja operativne posege na tem področju.

simed ekipa

3. januarja 2012 smo se preselili v nove sodobne in vrhunsko opremljene prostore na Finžgarjevi 4 v Ljubljani, kjer lahko poleg ambulantih kirurških posegov izvajamo tudi zahtevnejše kirurške posege s področja plastične in estetske kirurgije. Še posebej smo ponosni na operacijsko dvorano, ki izpolnjuje A2 evro normo in našim uporabnikom omogoča najvišjo stopnjo varnosti in udobja. 

Naši partnerji

Logo ZZZS
Preberi več

Pravica do storitev specialistično-ambulantne dejavnosti obsega specialistične preglede ter zahtevnejše storitve s področja diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki ne sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost in se lahko opravijo na ambulantni način. Več tukaj

Pacienti so v okviru zdravstvenega zavarovanja ZZZS upravičeni do zdravstvenih storitev iz medicinskih razlogov, ki predstavljajo bolezen, bolezensko stanje ali funkcionalno motnjo. Vse storitve, ki se opravijo na željo pacienta, estetsko korektivne storitve ter odstranitve nenevarnih sprememb, ki ne predstavljajo funkcionalne motnje, so samoplačniške.

NAROČANJE

– preko portala eNaročanje, 24/7 (zelo enostaven način in tudi najbolj priporočljiv), če potrebujete pomoč pri naročanju, lahko pokličete na številko 080 24 45.

– po telefonu, 01/5400-191 vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9:00 – 13:00 uro in ob sredah med 13:00 – 18:00 ure. 

– preko elektronske pošte zdravstvo@simed.si

OBVESTILO

Napotnice triažiramo na podlagi diagnoze ter komentarja napotnega zdravnika in ne le glede na stopnjo nujnosti. 

To pomeni, da se stopnja nujnosti po triaži lahko na podlagi triažnih kriterijev tudi spremeni. Največkrat gre za neustrezne stopnje nujnosti zelo hitro, kjer je upravičena napotitev samo za maligne spremembe in ne za spremembe, ki so po pacientovem subjektivnem mnenju potrebne prednostne obravnave.

 

Okvirni termin, ki je v naši ustanovi lahko bistveno odstopa od objavljenega okvirnega termina na spletu, saj je na portalu Čakalne dobe ezdrav objavljena čakalna doba za pregled po opravljeni triaži napotne listine, na kar Vas bomo ob naročanju opozorili in Vam v primeru čakanja nad dopustno dobo svetovali, da se obrnete na izvajalce s krajšo čakalno dobo.

V primeru eNaročanja prosimo, da nam posredujete kontaktno številko ali e-naslov na zdravstvo@simed.si, da Vas lahko kontaktiramo. Zahvaljujemo se za razumevanje!

 

Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila: 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE:

Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti in sicer morate napotno listino za prvi pregled predložiti oz. se naročiti na zdravstveno storitev najkasneje:

 • zelo hitro – v 7 dneh,
 • hitro ali redno – v 21 dneh od izdaje napotne listine.

Če napotne listine ne boste predložili v zahtevanih rokih, vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam in opraviti zdravstvene storitve. Tudi pred prihodom na kontrolni pregled preverite veljavnost napotnice. Podatek je razviden na izvidu zadnjega pregleda. Kontrolni pregled brez napotnice je skladno z osmo točko drugega odstavka 252. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja obravnavan kot samoplačniška storitev.

ODPOVED TERMINA:

Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno.

Objektivni razlogi so:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru vaših objektivnih razlogov. Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati. Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.

Triaža napotne listine

Triažiranje izvajamo na osnovi stališča, ki je bilo sprejeto s strani RSK za plastično kirurgijo. Ob prejeti napotni listini, napotnici, preverimo:

 • ali je pacient upravičen do specialistične obravnave na sekundarni ravni javne zdravstvene dejavnosti,
 • ali napotna diagnoza sodi na področje plastične kirurgije,
 • ali so razlogi za napotitev v napotnici dovolj natančno opisani,
 • ali je v napotnici opisano dosedanje zdravljenje, opravljene laboratorijske preiskave in pacientove ostale bolezni,
 • ali so izčrpane možnosti zdravljenja pri izbranem osebnem zdravniku,
 • ali je na napotnici označena stopnja nujnosti skladna s priporočili RSK za obravnavo v plastični kirurgiji,Pravice in dolžnosti pacienta

PRAVICE PACIENTA

Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP ) podrobneje ureja naslednje pacientove pravice:

– pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
– pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
– pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
– pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
– pravica do spoštovanja pacientovega časa,
– pravica do obveščenosti in sodelovanja,
– pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
– pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
– pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
– pravica do drugega mnenja,
– pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
– pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
– pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
– pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

DOLŽNOSTI PACIENTA

ZPacP določa tudi pacientove dolžnosti in sicer je za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

– dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
– v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
– dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
– obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
– biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
– spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
– pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

logo varuh zdravja
Preberi več

Z nadstandardnim zavarovanjem, ki omogoča hitrejši dostop do specialistov je Zavarovalnica Vzajemna naš močno cenjen partner. V ponos nam je, da nas prepoznavajo kot zaupanja vrednega partnerja in specialiste na področju plastične kirurgije. 

Zavarovanci nadstandardnega zavarovanja VZAJEMNA NET se na termin naročite preko klicnega centra. Več informacij najdete na njihovi spletni strani podpore.

logo triglav zdravje
Preberi več

Hitro obravnavo brez čakalnih vrst vam na podlagi izdane napotnice pri osebnem zdravniku zagotavljajo Zavarovalnica Triglav – Triglav zdravje. V ponos nam je, da smo že mnogo let del njihove izvajalske mreže, kjer zagotavljajo kvalitetno obravnavo svojih zavarovalcev. 

Zavarovanci nadstandardnega zavarovanja TRIGLAV ZDRAVJE se na termin naročite preko klicnega centra, tako imenovane Zdravstvene točke. Za več informacij obiščite spletno stran Zdravstvene točke.

Prijavite se na posvet s
plastičnim kirurgom

Zaupajte nam svoje podatke v spodnja polja in v najkrajšem možnem času vas bomo poklicali ter z vami poiskali najboljši termin za vaš poseg pri kirurgu. Posvet je popolnoma neobvezujoč.